We are always looking for talented individuals.


Elektroinstallatør, gr.H

Hitec Products ønsker å styrke vårs posisjon og utvide våre leveranser og tjenester innen elektro, og ønsker i den forbindelse å styrke vår interne kompetanse med personell som innehar formell kompetanse og erfaring innenfor høyspent- og lavspentanlegg. Vi søker derfor etter godkjent El-Installatør gruppe H. Vennligst send søknad og CV til career@hitecproducts.no

For mer info se link på finn: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=96570879

Arbeidsoppgaver
 • Kontroll og godkjenning av høyspent/Lavspent -anlegg på våre prosjekter.
 • Bistå i tilbudsarbeid og kalkulasjon for nye prosjekter
 • Påse at arbeidsoppgaver blir utført i henhold til forskrift og krav for elektriske anlegg, tilsynsmyndigheter og interne prosedyre
 • Utvikle og oppdatere bedriftens internkontroll og arbeidsmetoder
 • Sørge for at utførende personell har riktige kvalifikasjoner og er oppdaterte på gjeldene regelverk
 • Bidra med råd og føringer med hensyn på elsikkerhet og utførelse i prosjekter
 • Delta i HMS arbeid og utvikling av internkontrollen i samarbeid med HMS-leder
 • Delta i oppbygging og utvikling av bedriftens elektro satsning
Kvalifikasjoner
 • Teknisk fagskole (fordypning Elkraft + relevant fagbrev lavspenning/høyspenning) eller BSc/MSc innen elektrofag
 • Godkjenning Aut. El-Installatør gruppe H i henhold til myndighetskrav
 • Bred installatør-erfaring, herunder kalkulasjon, forhandlinger og innkjøp av materiell, oppfølging av mindre og større prosjekter og bestillinger internt
 • Fordel med erfaring og kompetanse innen styringssystemer, elektro automasjon, PLS styring, mm
 • Flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
Egenskaper
 • Selvstendig, løsningsorientert og fleksibel
 • Serviceinnstilt med fokus på leveranse
 • Tydelig fremstillingsevne og med strukturert arbeidsform
 • Engasjert og motivert med gode samarbeidsevner
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Utfordrende og spennende oppgaver i et bredt fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og godt arbeidsmiljø i flotte kontorlokaler Ljosheimveien 1
 • Fleksibel arbeidstid
 • Firmahytte
 • Lønn og tiltredelse etter avtale

Det må påregnes noe reisevirksomhet. Stillingen rapporterer til Elektro ansvarlig Hitec Products.


Questions?

Don't hesitate to get in touch!

Jane Steffensen